Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9 (có đáp án): Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 3)

  • 1542 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, hành vi sản xuất, tàng trữ chất ma túy, tiền chất, thuốc hướng thần bị nghiêm cấm.


Câu 2:

Theo pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Theo pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003, hành vi tổ chức hoạt động mại dâm bị nghiêm cấm.


Câu 3:

Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, tuổi nào dưới đây phải đăng kí nghĩa vụ quân sự?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, nam đủ 17 tuổi phải đăng kí nghĩa vụ quân sự.


Câu 4:

Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mọi công dân.


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận