Đề số 1 ( Quyền bình đẳng giữa các dân tộc , tôn giáo bình đẳng giữa các dân tộc)

  • 3598 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ là quyền bình đẳng giữa các

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ là quyền bình đẳng giữa các dân tộc.


Câu 2:

Nguyên tắc tôn trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc là

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Nguyên tắc tôn trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc là bình đẳng.


Câu 3:

Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt đa số, thiểu số, trình độ phát triển cao hay thấp đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan nhà nước là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về

Xem đáp án

Đáp án là C

Lời giải: Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt đa số, thiểu số, trình độ phát triển cao hay thấp đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan nhà nước là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về chính trị.


Câu 4:

Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, không phân biệt chủng tộc, màu da... đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển là nội dung của khái niệm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, không phân biệt chủng tộc, màu da... đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển là nội dung của khái niệm bình đẳng giữa các dân tộc.


Câu 5:

Công dân được tham gia vào quản lí nhà nước và xã hội, tham gia bộ máy nhà nước, thảo luận góp ý các vấn đề chung của đất nước là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về

Xem đáp án

Đáp án là C

Lời giải: Công dân được tham gia vào quản lí nhà nước và xã hội, tham gia bộ máy nhà nước, thảo luận góp ý các vấn đề chung của đất nước là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về chính trị.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hiếu Lê

Bình luận


Bình luận

Quỳnh Hương Ngô Thị
03:56 - 30/12/2020

15: đáp án A

Quỳnh Hương Ngô Thị
03:56 - 30/12/2020

17: đáp án C

Quỳnh Hương Ngô Thị
03:58 - 30/12/2020

21c

Nguyen Phuong Thao
14:23 - 06/12/2021

câu 12: Đáp án là B

Nguyen Phuong Thao
14:25 - 06/12/2021

câu 21: Đáp án là C