Đề số 2 Công dân với các quyền tự do cơ bản

  • 4345 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Việc làm nào sau đây xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác?

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Đánh người gây thương tích là hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây sai khi nói về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân?

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Được phép đánh người khi người đó phạm tội sai khi nói về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.


Câu 3:

Không ai được đánh người, nghiêm cấm các hành vi hung hãn côn đồ, đánh người gây thương tích là nội dung của quyền nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Không ai được đánh người, nghiêm cấm các hành vi hung hãn côn đồ, đánh người gây thương tích là nội dung của quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.


Câu 4:

Đi xe máy gây tai nạn cho người khác là vi phạm quyền

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Đi xe máy gây tai nạn cho người khác là vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.


Câu 5:

Giam giữ người quá thời gian qui định là vi phạm quyền

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải; Giam giữ người quá thời gian qui định là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Hana
22:55 - 02/04/2022

42D mà, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội thuộc quyền dân chủ rồi