Đề số 3 Công dân với các quyền tự do cơ bản

  • 4346 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Ai có quyền bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác?

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Những người có thẩm quyền theo quy định pháp luật có quyền bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác.


Câu 2:

Tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư tín của người khác là xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án là C

Lời giải: Tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư tín của người khác là xâm phạm quyền được đảm bảo an toàn thư tín, điện thoại, điện tín.


Câu 3:

Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc về quyền

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc về quyền bí mật của công dân.


Câu 4:

Hình thức nào sau đây không phải là thư tín, điện tín?

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Sổ nhật kí không phải là thư tín, điện tín.


Câu 5:

Đối với thư tín, điện thoại, điện tín của con thì cha mẹ

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Đối với thư tín, điện thoại, điện tín của con thì cha mẹ không có quyền kiểm soát.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận