Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 13 (có đáp án): Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam P2

  • 2158 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Theo luật quốc tịch Việt Nam, trường hợp nào sau đây trẻ em đều trở thành công dân Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Trường hợp nào dưới đây không phải là công dân Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Theo Luật quốc tịch, căn cứ vào những nguyên tắc nào để xác định quốc tịch Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Theo Luật Quốc tịch hành vi nào sau đây không bị pháp luật cấm? 

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Ngọc Ánh

Bình luận


Bình luận

Sơn Nguyệt
19:40 - 09/04/2023

Hay quá tôi làm đúng hết nè😍