Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 15 (có đáp án): Quyền và nghĩa vụ học tập

  • 9953 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây quy định cụ thể về quyền học tập?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Công bằng trong giáo dục được thể hiện ở nội dung nào sau đây?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

An và Khoa tranh luận với nhau về quyền học tập, Khoa nói: Tớ chẳng thích học ở lớp này tí nào cả vì toàn các bạn nghèo. Lẽ ra các bạn ấy không được đi học mới đúng. Em có nhận xét gì về cách suy nghĩ của bạn Khoa ?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Biểu hiện nào sau đây trái với bình đẳng trong giáo dục?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Nguyễn Xuân Bình

Bình luận


Bình luận

Lưu Quốc Linh
13:45 - 10/03/2022

9 điểm

Lưu Quốc Linh
13:45 - 10/03/2022

:))

Đức Lê
19:32 - 01/05/2024

khá hay