Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 6 (có đáp án): Biết ơn (phần 2)

  • 1433 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ca dao, tục ngữ nào sau đây biểu hiện trái với biết ơn?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Để có cuộc sống hôm nay chúng ta cần phải biết ơn đối với những ai sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Việc làm nào sau đây thể hiện sự vô ơn?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Để rèn luyện sự biết ơn chúng ta không nên có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Hành vi nào sau đây biểu hiện trái với biết ơn?

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

vu minh chau
20:51 - 19/01/2022

toi duoc 10/10 day thay toi gioi khong

vu minh chau
08:49 - 22/03/2022

toi yeu vietjack

Ảnh đính kèm