Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 1 (có đáp án): Chí công vô tư

  • 5795 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà”. Câu nói đó nói đến phẩm chất nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà”. Câu nói đó nói đến phẩm chất chí công vô tư.  


Câu 2:

Biểu hiện nào dưới đây thể hiện phẩm chất "chí công vô tư"?  

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải:

Biểu hiện của phẩm chất "chí công vô tư" là: không phân biệt nam hay nữ; không phân biệt giàu hay nghèo;  không phân biệt tôn giáo.  


Câu 3:

Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện phẩm chất "chí công vô tư"?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải:

Hành vi không thể hiện phẩm chất "chí công vô tư" là: trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài; giao công việc cho nam nhiều hơn nữ; không phạt những học sinh con cháu giáo viên vi phạm kỷ luật. Bởi vì, những hành vi này mang tính thiên vị, không giải quyết vấn đề một cách công bằng.


Câu 4:

"Không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân" được gọi là phẩm chất

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.


Câu 5:

Trong giờ sinh hoạt lớp, vì chơi thân với E nên bạn lớp trưởng Q đã bao che lỗi cho E, không báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Việc làm của Q thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Việc làm của Q thể hiện Q là người không công bằng. Cụ thể, khi biết E phạm lỗi nhưng do chơi thân với E nên Q đã bao che và không báo cáo việc làm của E với cô chủ nhiệm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Quốc Bảo
19:28 - 01/12/2020

hay

Nguyễn Văn Quốc Bảo
19:28 - 01/12/2020

thank you

Trang hà
19:54 - 21/12/2020

good

Nguyễn Duy Tân
21:29 - 12/06/2021

rất hay

trần phạm gia bảo
11:46 - 09/07/2021

ở câu số 7 câu ca dao tục ngữ ở phương án B: tha kẻ gian, oan người ngay sao mình search trên google nó thuộc về tính Chí công vô tư nên mình nghĩ nếu như câu A cũng đúng thì phải là A và B chữ

Ảnh đính kèm

1972 hien
22:05 - 10/11/2021

được nó giúp mình vững chắc của bài này

Nguyễn Thảo
19:57 - 18/11/2021

bài kt rất hợp lý cho việc học bài