Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 12 (có đáp án): Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

  • 4469 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hôn nhân hạnh phúc là  

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hôn nhân hạnh phúc là một vợ, một chồng.  


Câu 2:

Quy định của pháp luật Việt Nam về luật hôn nhân như thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Quy định của pháp luật Việt Nam về luật hôn nhân như sau:

+ Hôn nhân tự nguyện, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.

+ Công dân được quyền kết hôn với người khác dân tộc, tôn giáo.  

+ Được kết hôn với người nước ngoài.  


Câu 3:

Những hành vi nào gây phá hoại hạnh phúc gia đình?  

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải:

Những hành vi gây phá hoại hạnh phúc gia đình đó là: có tình cảm xen ngang giữa hai vợ chồng; chồng ngược đãi, đánh đập vợ.


Câu 4:

Câu thành ngữ "Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn" có nghĩa là gì?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Câu thành ngữ "Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn" có nghĩa là vợ chồng đưa ra được thống nhất chung, cùng nhau giải quyết được công việc. 


Câu 5:

Những hành vi nào dưới đây được cho là gia đình hạnh phúc?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Vợ chồng bình đẳng, yêu thương nhau và gia đình một vợ, một chồng là những hành vi được cho là gia đình hạnh phúc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận