Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 13 (có đáp án): Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

  • 6406 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hành vi như thế nào là kinh doanh hợp pháp?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ là hành vi kinh doanh hợp pháp.


Câu 2:

Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là kinh doanh.


Câu 3:

Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng kinh doanh là nói đến quyền nào?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng kinh doanh là nói đến quyền tự do kinh doanh.


Câu 4:

Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung được gọi là 

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung được gọi là thuế.


Câu 5:

Người sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm thì bị phạt tù bao nhiêu năm?  

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Theo điều 193 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm thì bị phạt tù từ 2 đến 5 năm. 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khuê Triệu

Bình luận


Bình luận

Hương Lương
22:00 - 01/06/2021

Câu 5 là C mới đúng chứ ạ