Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 14 (có đáp án): Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

  • 4645 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hoạt động nào thể hiện lao động tự giác? 

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Lao động tự giác thể hiện qua hành động như:

+ Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. 

+ Tự giác làm bài tập về nhà, không cần phải nhắc nhở.  

+ Đi làm đúng giờ. 


Câu 2:

Quyền của người lao động là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Người lao động có quyền được hưởng tất cả các chế độ của người lao động theo đúng quy luật; được tham gia bảo hiểm đầy đủ.  


Câu 3:

Nghĩa vụ của người công nhân là

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Nghĩa vụ của người công nhân là chấp hành đúng kỉ cương nề nếp do công ty đặt ra; đi làm đúng giờ; không đánh nhau, cãi nhau trong công ty.  


Câu 4:

Những hành vi nào dưới đây không đúng với luật lao động?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc là hành vi không đúng với luật lao động.


Câu 5:

Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động?  

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Quyền được tuyển dụng lao động là quyền lao động.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phan Quốc Đạt

Bình luận


Bình luận