Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 15 (có đáp án): Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của CD

  • 6022 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi là giáo dục, răn đe là chính. 


Câu 2:

Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật là

+ Hành vi trái pháp luật.  

+ Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.  

+ Xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.  


Câu 3:

Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý nhằm

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý nhằm buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe những người khác.  


Câu 4:

Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là  

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là từ đủ 16 tuổi trở lên.    


Câu 5:

Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là người

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là người từ đủ 16 tuổi trở lên. 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

4 tháng trước

tuananh

Bình luận


Bình luận