Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 3 (có đáp án): Dân chủ và kỷ luật

  • 5020 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong buổi họp lớp, các thành viên trong lớp được phát biểu ý kiến tham gia đóng góp về chương trình văn nghệ chào mừng 20/11, việc làm đó thể hiện mỗi thành viên trong lớp đều có sự 

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong buổi họp lớp, các thành viên trong lớp được phát biểu ý kiến tham gia đóng góp về chương trình văn nghệ chào mừng 20/11, việc làm đó thể hiện mỗi thành viên trong lớp đều có sự dân chủ. Cụ thể, dân chủ thể hiện ở việc các thành viên trong lớp đều được biết, đều được phát biểu ý kiến của mình cho công việc chung của lớp.


Câu 2:

Dân chủ được thể hiện thông qua hành động nào dưới đây?  

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải:

Dân chủ được thể hiện thông qua hành động sau: phát biểu tại hội nghị; đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt lớp; góp ý vào Luật Giáo dục.


Câu 3:

Biểu hiện của kỉ luật là 

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Biểu hiện của kỉ luật là không vứt rác ở nơi công cộng; không hút thuốc tại bệnh viện; không đi học muộn.  


Câu 4:

Mọi người được làm chủ công việc của tập thể của xã hội, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát những công việc chung là biểu hiện của tính

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể của xã hội, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát những công việc chung là biểu hiện của tính dân chủ.


Câu 5:

Những quy định chung của cộng đồng, xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất trong hành động được gọi là gì?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Kỉ luật là những quy định chung của cộng đồng, xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất trong hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

9 tháng trước

Minh Anh Pham Tran

Bình luận


Bình luận