Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 7 (có đáp án): Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp

  • 3980 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

“Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”, câu nói đề cập đến truyền thống nào của dân tộc ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”, câu nói đề cập đến truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.


Câu 2:

Câu tục ngữ "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" nói về truyền thống nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Câu tục ngữ "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" nói về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta.


Câu 3:

Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được lưu truyền từ đời này sang đời khác là những truyền thống nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được lưu truyền từ đời này sang đời khác là những truyền thống như truyền thống hiếu học; truyền thống hiếu thảo; truyền thống cần cù trong lao động.


Câu 4:

Hành vi vi phạm chuẩn mực về truyền thống đạo đức là  

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hành vi vi phạm chuẩn mực về truyền thống đạo đức là con cái đánh chửi cha mẹ.  


Câu 5:

Hành động nào sau đây thể hiện tính kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?  

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải:

Hành động thể hiện tính kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc đó là: Yêu mến các làng nghề truyền thống; tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm; giới thiệu với du khách nước ngoài về các lễ hội nổi tiếng.  


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận