Trắc nghiệm Hóa 11 CD Bài 17: Phenol có đáp án

  • 157 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Công thức cấu tạo của phenol là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công thức cấu tạo của phenol là C6H5OH.


Câu 2:

Trong các chất sau, chất nào thuộc loại phenol?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có một hay nhiều nhóm hydroxy liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene.

Vậy hợp chất thuộc loại phenol là:

Trong các chất sau, chất nào thuộc loại phenol? (ảnh 1)

Câu 4:

Cho hợp chất phenol có công thức cấu tạo sau:

Cho hợp chất phenol có công thức cấu tạo sau:  Tên gọi của phenol đó là  A. 2-methylphenol.                                            (ảnh 1)

Tên gọi của phenol đó là

Xem đáp án
Cho hợp chất phenol có công thức cấu tạo sau:  Tên gọi của phenol đó là  A. 2-methylphenol.                                            (ảnh 2)

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phenol là chất rắn ở điều kiện thường.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận