Trắc nghiệm Hóa 11 CD Ôn tập chương 2 có đáp án

  • 80 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi có sấm sét, nitrogen tác dụng với oxygen tạo ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi có sấm sét, nitrogen (N2) tác dụng với oxygen (O2) tạo khí nitrogen monoxide (NO).


Câu 2:

Ở -198oC, nitrogen tồn tại ở dạng nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Nitrogen hóa lỏng ở -196oC, nên ở -198oC, nitrogen tồn tại ở dạng lỏng.


Câu 3:

Khi có tia lửa điện hoặc nhiệt độ cao. Nitrogen tác dụng trực tiếp với oxygen tạo ra hợp chất X. X tiếp tục tác dụng với oxygen trong không khí tạo thành hợp chất Y. Công thức của X, Y lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

N2 + O2  2NO;        2NO + O 2NO2


Câu 4:

Trong phản ứng tổng hợp ammonia:

N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g);           rH < 0.

Sẽ thu được nhiều khí NH3 nhất nếu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Để thu được nhiều NH3 thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

+ ∆rH < 0, phản ứng thuận toả nhiệt. Giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng toả nhiệt, tức chiều thuận.

+ Tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol khí, tức chiều thuận.


Câu 5:

Vì sao nitrogen lỏng có thể được sử dụng để làm lạnh nhanh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nitrogen hóa lỏng ở nhiệt độ rất thấp (-196oC) nên có thể sử dụng để làm lạnh nhanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận