Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau 2/9/1945 đến trước 19/12/1946 (P1) có đáp án

  • 11332 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Sau khi tiến vào Việt Nam (1945), quân TRung Hoa Dân quốc đã có động thái gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Khó khăn lớn nhất trực tiếp đe dọa nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Theo thỏa thuận tại Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Trung Hoa Dân quốc vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật từ

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ly Nguyễn

1 năm trước

Tạ Văn Tuyên

Bình luận


Bình luận