Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 11: (có đáp án) Những chuyển biến về xã hội (phần 2)

  • 1016 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Không gian phân bố của văn hóa Đông Sơn tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Văn hóa Đông Sơn là văn hóa của vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ


Câu 2:

Cư dân văn hóa Đông Sơn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án B

Sử cũ gọi chung cư dân thuộc văn hóa Đông Sơn là người Lạc Việt. Cuộc sống của cư dân Đông Sơn thời kì này đã có phần ổn định


Câu 3:

Nguyên liệu chế tác công cụ lao động chính thời Đông Sơn là

Xem đáp án

Đáp án B

Thời văn hóa Đông Sơn, do sự phát triển của thuật luyện kim, đồ đồng dần thay thế đồ đá trở thành nguyên liệu chế tác công cụ lao động chính


Câu 4:

Nền văn hóa nào được hình thành ở khu vực Tây Nam Bộ và là cơ sở ra đời của nhà nước Phù Nam?

Xem đáp án

Đáp án D
Văn hóa Óc Eo được hình thành ở khu vực Tây Nam Bộ và là cơ sở ra đời của nhà nước Phù Nam sau này


Câu 5:

Sự khác nhau về của cải chôn trong các ngôi mộ phản ánh điều gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Khi lương thực, của cải dư thừa, các gia đình cũng có thể thu nhập khác nhau. Khi có việc, người quản lý được chia phần thu hoạch lớn hơn => Xã hội dần có sự phân hóa giàu - nghèo biểu hiện là các nhà khảo cô phát hiện nhiều ngôi mộ không có của cải chôn theo, song lại có vài ngôi mộ được chôn theo công cụ, đồ trang sức


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận