Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 22 (có đáp án): Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)

  • 3211 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dương Phiêu giữ chức

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. thứ sử Ái Châu


Câu 2:

Tướng của nhà Lương sang nước ta vào tháng 5 năm 545 tên là

Xem đáp án

họn đáp án: A. Trần Bá Tiên.

Giải thích: Tháng 5 năm 545, vua Lương cử Dương Phiêu – thứ sử Giao Châu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường thủy và bộ tiến xuống Vạn Xuân.


Câu 3:

Trước sự tấn công của nhà Lương, Lý Nam đã cho lui quân về

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. cửa sông Tô Lịch

Giải thích: Trước sự tấn công của nhà Lương, Lý Nam đã cho lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).


Câu 4:

Lý Nam Đế mất năm

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. 548

Giải thích: Sau nhiều lần tấn công của quân Lương, năm 548, Lý Nam Đế mất.


Câu 5:

Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, Lý Bí trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến cho

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Triệu Quang Phục

Giải thích: Triệu Quang Phục là con của Triệu Túc, là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa và được Lý Bí rất tin cậy.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trí Kiên Bùi
19:45 - 18/05/2020

Dương Phiêu mình thấy ghi trên SGK là Thứ sử Giao Châu mà ????