Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 12. Vương quốc Cam-pu-chia có đáp án

  • 898 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Người sáng lập ra triều đại Ăng-co là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 802, một người trong hoàng tộc là Giay-a-vác-man II (Jayavarman II) đã dựa vào sự ủng hộ của nhân dân giành được độc lập. Ông lên ngôi vua, củng cố sức mạnh, xây kinh đô lùi về phía tây bắc hồ Tôn-lê Sáp (Tonle Sap), lập ra triều đại Ăng-co (SGK - Trang 45)


Câu 2:

Thời kì Ăng-co ở Cam-u-chia kéo dài từ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thời kì Ăng-co ở Cam-u-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV (quan sát hình 12.1 Sơ đồ quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Cam-pu-chia, SGK - Trang 46)


Câu 3:

Trong thời kì Ăng-co, từ thế kỉ X - XIII là giai đoạn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong thời kì Ăng-co, từ thế kỉ X - XIII là giai đoạn phát triển (quan sát hình 12.1 Sơ đồ quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Cam-pu-chia, SGK - Trang 46)


Câu 4:

Lãnh thổ vương quốc Cam-pu-chia được mở rộng bao gồm vùng hạ lưu sông Mê Nam và trung lưu sông Mê Công dưới thời vua

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dưới thời Giay-a-vác-man VII (1181 - 1220) lãnh thổ vương quốc mở rộng bao gồm cả vùng hạ lưu sông Mê Nam (thuộc Thái Lan ngày nay) và vùng trung lưu sông Mê Công (thuộc Lào ngày nay) (SGK - Trang 47)


Câu 5:

Ngành kinh tế chủ yếu của vương quốc Cam-pu-chia dưới thời kì Ăng-co là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu của vương quốc Cam-pu-chia dưới thời kì Ăng-co (SGK - Trang 47)


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

=

1 năm trước

=))

Bình luận


Bình luận