Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 8. Vương triều Gúp-ta có đáp án

  • 1281 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Lãnh thổ Ấn Độ hiện nay thuộc khu vực nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lãnh thổ Ấn Độ hiện nay thuộc khu vực Nam Á, được ví như một tiểu lục địa (SGK - Trang 33)


Câu 2:

Năm 320, Ấn Độ được thống nhất lại dưới thời kì của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 232 TCN, Hoàng đế A-sô-ca băng hà, Ấn Độ rơi vào tình trạng phân liệt. Hơn 500 năm sau, năm 320, Ấn Độ thống nhất lại dưới vương triều Gúp-ta (SGK -Trang 33)


Câu 3:

Dưới thời Gúp-ta, tôn giáo chính của Ấn Độ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dưới thời Gúp-ta, Hin-đu (Hindu) giáo là tôn giáo chính ở Ấn Độ (SGK - Trang 35)


Câu 4:

Nhà văn xuất sắc nhất dưới thời vương triều Gúp-ta là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhà văn xuất sắc nhất là Ca-li-đa-sa (Kalidasa) (SGK - Trang 35)


Câu 5:

Trong lĩnh vực thiên văn học, người Ấn Độ dưới thời kì Gúp-ta đã đưa ra giả thuyết Trái Đất có dạng hình gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong lĩnh vực thiên văn học, người Ấn Độ đã quan sát được hiện tượng nguyệt thực, đã phát hiện ra bóng của Trái Đất có hình tròn phủ lên Mặt Trăng, từ đó họ đưa ra giả thuyết Trái Đất hình tròn và tự quay quanh trục của nó (SGK - Trang 35, 36)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận