Trắc Nghiệm Lịch Sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có đáp án (Phần 2)

  • 3880 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cuộc cách mạng nào được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Cuộc cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

 


Câu 2:

Yếu tố nào đã thúc đẩy năng suất lao động ở Anh trong thế kỉ XVII tăng nhanh?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Những phát minh mới về kĩ thuật, các hình thức tổ chức lao động hợp lý làm cho năng suất lao động tăng nhanh

 


Câu 3:

Nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển và thành công của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Cách mạng tư sản Anh thành công chủ yếu vì được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh. Tuy nhiên khi cách mạng thành công thì quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng

 


Câu 4:

Sự kiện nào đã mở đường cho các nước châu Âu xâm chiếm châu Mĩ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa

 


Câu 5:

Trước sự phát triển của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ, thực dân Anh đã có hành động gì?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Kinh tế ở 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, cạnh tranh với hàng hóa Anh. Do đó, thực dân Anh đã tìm mọi cách để ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp nơi đây như cướp đoạt tài nguyên, thực hiện chế độ thuế khóa nặng nề, độc quyền buôn bán trong và ngoài nước…

 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Keven

1 năm trước

ღ_Layla_ღ

cực tốt

Bình luận


Bình luận