Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 12 (có đáp án): Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

  • 5374 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bức ảnh dưới đây là chân dung của nhân vật lịch sử nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để chiếm vùng nào của Trung Quốc?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận