Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 14 (có đáp án): Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (phần 2)

  • 1770 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Quốc gia nào ở châu Á đã tiến hành cải cách thành công và gia nhập hàng ngũ đế quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Nhật Bản là quốc gia ở khu vực châu Á tiến hành cải cách thành công thông qua cuộc Duy tân Minh Trị từ năm 1868. Đến cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành một nước tư bản công nghiệp, gia nhập hàng ngũ các nước đế quốc

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cuộc cách mạng tư sản nào dưới đây diễn ra dưới hình thức nội chiến cách mạng?

Xem đáp án

Cuộc cách mạng tư sản trong thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nội chiến là cuộc cách mạng tư sản Anh giữa liên minh quý tộc mới và giai cấp tư sản với triều đình phong kiến Anh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, quốc gia nào dưới đây có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới?

Xem đáp án

Anh là nước có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới. Diện tích thuộc địa của Anh rộng tới 33 triệu km2 với 400 triệu người, bằng ¼ diện tích và dân số thế giới, gấp 12 lần thuộc địa của Đức và 3 lần thuộc địa của Pháp. Vì vậy Anh thường được gọi là đế quốc thực dân hoặc đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản chống lại giới chủ là gì?

Xem đáp án

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại giới chủ là đập phá máy móc. Do trình độ nhận thức còn hạn chế nên công nhân lầm tưởng nguyên nhân gây ra nỗi khổ cho họ là máy móc

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Lực lượng giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) là

Xem đáp án

Đáp án đúng D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận