Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại có đáp án(Phần 2)

  • 1870 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Quốc gia nào ở châu Á đã tiến hành cải cách thành công và gia nhập hàng ngũ đế quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Nhật Bản là quốc gia ở khu vực châu Á tiến hành cải cách thành công thông qua cuộc Duy tân Minh Trị từ năm 1868. Đến cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành một nước tư bản công nghiệp, gia nhập hàng ngũ các nước đế quốc

 


Câu 2:

Cuộc cách mạng tư sản trong thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nội chiến là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Cuộc cách mạng tư sản trong thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nội chiến là cuộc cách mạng tư sản Anh giữa liên minh quý tộc mới và giai cấp tư sản với triều đình phong kiến Anh


Câu 3:

Đến đầu thế kỉ XX, quốc gia nào có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Anh là nước có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới. Diện tích thuộc địa của Anh rộng tới 33 triệu km2 với 400 triệu người, bằng ¼ diện tích và dân số thế giới, gấp 12 lần thuộc địa của Đức và 3 lần thuộc địa của Pháp. Vì vậy Anh thường được gọi là đế quốc thực dân hoặc đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn”


Câu 4:

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản chống lại giới chủ là gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại giới chủ là đập phá máy móc. Do trình độ nhận thức còn hạn chế nên công nhân lầm tưởng nguyên nhân gây ra nỗi khổ cho họ là máy móc


Câu 5:

Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới là tổ chức nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với một số tổ chức bí mật của công nhân Tây Âu là “Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành “Đồng minh những người cộng sản”. Đây chính là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận