Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) có đáp án(Phần 2)

  • 2402 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II


Câu 2:

Sự kiện nào là mốc mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Tháng 2-1917 (theo lịch Nga) một cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat ngày 23-2 (lịch Nga).


Câu 3:

Đặc điểm nổi bật về chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi Tuy nhiên một tình hình chính trị chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga. Đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời  và Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.


Câu 4:

Đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính phủ tư sản lâm thời (được thiết lập ở Nga sau Cách mạng tháng Hai) có thái độ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Sau khi được thành lập, chính phủ tư sản lâm thời vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc bất chấp sự phản đối của quần chúng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận