Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (Phần 2)

  • 1972 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nét nổi bật của tình hình châu Âu trong những năm 1918-1923 là

Xem đáp án

Đáp án A

Trong những năm 1918-1923, các nước châu Âu đều lâm vào rơi vào tình trạng suy sụp về kinh tế, chính trị bất ổn do phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân lao động dâng cao


Câu 2:

Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã thực hiện biện pháp gì?

Xem đáp án

Đáp án D

Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tiến hành những cải cách kinh tế - xã hội và đổi mới quá trình quản lí, tổ chức lại sản xuất để xoa dịu mâu thuẫn trong nước và vực dậy nền sản xuất


Câu 3:

Thiết lập chế độ độc tài phát xít là cách giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 của những quốc gia nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các nước Đức, Italia, Nhật thiết lập một hình thức thống trị mới là chế độ độc tài phát xít – nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.


Câu 4:

Trong những năm 1924-1929 tình hình các nước tư bản châu Âu có điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Đáp án D

Trong những năm 1924 - 1929, các nước tư bản châu Âu trở lại sự ổn định về chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế.


Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự suy sụp về kinh tế của các nước châu Âu trong những năm 1918-1923 là

Xem đáp án

Đáp án B

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã để lại những hậu quả nặng nề cho các nước châu Âu: sản xuất đình trệ, hàng hóa khan hiếm, giá cả leo thang. Châu Âu lâm vào một cuộc khủng hoảng thiếu trong những năm 1918-1923


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

b

1 năm trước

bùi văn Đông

M

11 tháng trước

Minh Nguyễn

:)))))))))=)))))))))><

Bình luận


Bình luận

Minh Nguyễn
21:34 - 28/12/2022

:)))

Minh Nguyễn
21:36 - 28/12/2022

><><><