Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 17 (có đáp án): Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

  • 3797 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tình hình châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chịu tác động sâu sắc nhất bởi

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Một trong những nét nổi bật của tình hình các nước châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Biện pháp được các nước Anh, Pháp, Mĩ áp dụng để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

7

11 tháng trước

7.8_34_Lê Vũ Huyền Trân

Bình luận


Bình luận