Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 17 (có đáp án): Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (phần 2)

  • 2266 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một trong những nét nổi bật của tình hình các nước châu Âu những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án

Đáp án đúng D


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

Xem đáp án

Đáp án đúng C


Câu 3:

Thiết lập chế độ độc tài phát xít là cách giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 của những quốc gia nào?

Xem đáp án

Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các nước Đức, Italia, Nhật thiết lập một hình thức thống trị mới là chế độ độc tài phát xít – nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Có nhiều nguyên nhân khiến Đức, Italia, Nhật Bản lựa chọn con đường phát xít hóa bộ máy cai trị để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933), ngoại trừ việc các quốc gia này

Xem đáp án

Đáp án đúng D


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức?

Xem đáp án

Đáp án đúng D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

1 năm trước

phankyanh

Bình luận


Bình luận