Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có đáp án (Phần 2)

  • 2766 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp tương đối phát triển

 


Câu 2:

Thể chế chính trị của nước Pháp trước cách mạng là  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành

 


Câu 3:

Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi. Sự kiện này đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 


Câu 4:

Lực lượng chính trị nào cầm quyền ở Pháp từ ngày 14-7-1789 đến ngày 10-8-1792?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Cách mạng thắng lợi ở Pari và trên cả nước đã đưa phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền nhưng Lu-I XVI vẫn được giữ ngôi vua mặc dù không có quyền hành gì

 


Câu 5:

Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Xã hội Pháp trước cách mạng phân chia thành 3 đẳng cấp là Tăng lữ, Quý tộc và

Đẳng cấp thứ ba

 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Như Ý

làm OK
T

1 năm trước

Trang Nguyen

1 năm trước

Keven

Bình luận


Bình luận