Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 21 (có đáp án): Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 2)

  • 2202 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khối Anh- Pháp- Mĩ và khối phát xít Đức- Italia- Nhật Bản mâu thuẫn với nhau về vấn đề gì?

Xem đáp án

Khối Anh- Pháp- Mĩ và khối phát xít Đức- Italia- Nhật Bản mâu thuẫn gay gắt với nhau về vấn đề thị trường và thuộc địa nhưng đều coi Liên Xô là kẻ thù cần phải tiêu diệt

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Các nước Mĩ, Anh, Pháp có thái độ như thế nào trước hành động chạy đua vũ trang, gây chiến tranh xâm lược của các nước phát xít?

Xem đáp án

Đáp án đúng C


Câu 3:

Trong thời gian đầu của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), phát xít Đức đã thực hiện chiến thuật gì?

Xem đáp án

Trong giai đoạn đầu, bằng chiến thuật chớp nhoáng, tận dụng ưu thế về trang bị kĩ thuật và yếu tố bất ngờ, phát xít Đức đã nhanh chóng thôn tính hầu hết các nước châu Âu

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chiến thắng nào của Hồng quân Liên Xô đã tạo ra bước ngoặt của chiến tranh thế giới thứ hai, đánh dấu phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận?

Xem đáp án

Ở mặt trận Xô- Đức, trận phản công tại Xta-lin-grát (từ tháng 11-1942 đến tháng 2-1943) của quân đội Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh thế giới. Trong trận đánh này, Hồng quân Liên Xô đã tấn công, bao vây, chia cắt để tiêu diệt và bắt sống toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Đức. Từ đây, phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào trong chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Tháng 1-1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Huy
21:31 - 03/01/2022

lalisa-blackpink

Ảnh đính kèm