Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 22 (có đáp án): Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới

  • 2865 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tác phẩm Sông Đông êm đềm là của ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Sô-lô-khốp

Giải thích: Sô-lô-khốp là người viết tác phẩm Sông Đông êm đềm


Câu 3:

Thành tựu khoa học nào đã mang lại một dấu ấn sâu sắc cho khoa học hiện đại khi xét lại các khái niệm vật lí về không gian và thời gian?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới được đưa vào thử ngiệm ngày

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. 17/12/1903


Câu 5:

Tác giả của lí thuyết tương đối là

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận