Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 23 (có đáp án): Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại Phần từ năm 1917 đến 1945

  • 2329 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sự kiện lịch sử đánh dấu mốc mở đầu của thời kì lịch sử thế giới hiện đại là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Trong cao trào cách mạng 1918 – 1923, một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đã hình thành, đó là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Cuộc cách mạng nào đã làm thay đổi cục diện chính trị thế giới, khiến chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Chính sách kinh tế của nước Nga Xô viết được bắt đầu từ lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận