Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 25 (có đáp án): Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) (phần 2)

  • 4031 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Ngày 15/3/1874 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Ngày 25/4/1882 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Hiệp ước nào đánh dấu triều đình Huế chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp?

Xem đáp án

Ngày 15-3-1874, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất. Theo đó, Pháp sẽ rút quân khỏi Bắc Kì, còn triều đình thì chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thực dân Pháp đã lợi dụng cơ hội gì để mở cuộc tấn công quyết định vào kinh đô Huế trong năm 1883?

Xem đáp án

Cuối tháng 7-1883, nhân cơ hội vua Tự Đức mới qua đời, nội bộ triều đình đang lục đục, chủ nghĩa tư bản Pháp trên đà phát triển, thực dân Pháp quyết định đem quân tấn công của biển Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế.

Đáp án cần chọn là: D


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Đinh

Bình luận


Bình luận