Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 27 (có đáp án): Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp (phần 2)

  • 3262 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1913, lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên Thế là ai?

Xem đáp án

Sau khi Đề Nắm bị sát hại, từ năm 1893 đến năm 1913, Đề Thám (Hoàng Hoa Thám) đã lên thay thế và trở thành lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên Thế

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Giữa thế kỉ XIX, tình hình kinh tế - xã hội Bắc Kì (Việt Nam) có điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Giữa thế kỉ XIX, sự sa sút về nông nghiệp đã khiến nhiều nông dân vùng đồng bằng Bắc Kì buộc phải rời quê hương đi tìm nơi khác sinh sống. Trong đó một bộ phận kéo lên Yên Thế, lập làng, tổ chức sản xuất

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Người Pháp chấp nhận giảng hòa với Đề Thám vào năm 1894 với điều kiện

Xem đáp án

Nhận thấy tương quan lực lượng quá chênh lệch, Đề Thám phải tìm cách giảng hòa với quân Pháp. Năm 1894, sau khi phục kích bắt được chủ đồn điền người Pháp là Sét-nay, Đề Thám đồng ý thả tên này với điều kiện Pháp phải rút quân khỏi Yên Thế. Đề Thám được cai quản 4 tổng trong khu vực là Nhã Nam, Mục Sơn, Yên Lễ và Hữu Thượng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Phồn Xương là căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận