Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 28 (có đáp án): Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

  • 4628 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 2:

Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế đã tấu xin triều đình nhà Nguyễn

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng vua Tự Đức 2 bản “ Thời vụ sách” đề nghị cải cách vấn đề gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.


Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng những đề nghị cải cách, canh tân đất nước của Đinh Văn Điền?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

7 tháng trước

Phúc Hưng

Bình luận


Bình luận

Duc Bui
21:53 - 28/05/2020

Rất hay

02-Nguyễn Thiện Anh
10:40 - 07/05/2023

câu 4 đáp án c cũng đúng