Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 3 (có đáp án): Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (P2)

  • 3306 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX) diễn ra đầu tiên ở nước nào?

Xem đáp án

Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh với sự ra đời của máy kéo sợi Gien-ni.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng máy móc vào sản xuất ở Anh là

Xem đáp án

Lúc đầu, máy móc ở Anh mới được sử dụng trong ngành dệt vải, về sau được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Vấn đề ngành dệt nước Anh gặp phải trước khi máy kéo sợi Gien-ni ra đời là gì?

Xem đáp án

Trong khi hàng dệt của Anh bán chạy khắp châu Âu thì giữa khâu kéo sợi và dệt vải có sự mất cân đối- cứ 10 người kéo sợi mới đủ cho một thợ dệt. Do đó cần phải chế tạo ra các máy móc để khắc phục tình trạng “đói sợi”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Năm 1784, Giêm Oát sáng chế ra

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX) đưa đến nhiều chuyển biến trong đời sống kinh tế của các nước  tư bản chủ nghĩa, ngoại trừ

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) đã thúc đẩy quá trình cơ giới hóa quá trình sản xuất (chưa đạt đến trình độ tự động hóa).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

12 tháng trước

Keven

Bình luận


Bình luận