Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 31 (có đáp án): Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

  • 8535 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 29 phút

Câu 1:

Từ năm 1897 đến năm 1914 là khoảng thời gian thực dân Pháp tiến hành

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Người được nhân dân Nam Kì tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Trương Định.


Câu 4:

Đội nghĩa binh do ai chỉ huy chiến đấu hi sinh đến người cuối cùng ở cửa ô Thanh Hà?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Viên Chưởng Cơ


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

3 năm trước

Phương

3 năm trước

Nghiêm Nguyentrong

Bình luận


Bình luận