Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 5: Công xã Pari 1871 có đáp án(Phần 2)

  • 2491 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tháng 9/1870, để xoa dịu mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, chính phủ Pháp đã

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Để xoa dịu những mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, Hoàng đế Na-pô-lê-ông III đã tuyên chiến với Phổ. Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ.

 


Câu 2:

Bài học lớn nhất mà giai cấp vô sản các nước có thể rút ra từ sự thất bại của Công xã Pari là phải

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm mà giai cấp vô sản các nước có thể rút ra từ thất bại của Công xã Pari?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D


Câu 4:

Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Cơ quan cao nhất của nhà nước mới là Hội đồng công xã, vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật.

 


Câu 5:

Ý nào không phản ánh đúng nhận định “Công xã Pari là một nhà nước kiểu mới – nhà nước của dân, do dân và vì dân”?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần Thu Trang

👍

Bình luận


Bình luận