Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 8 (có đáp án): Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật

  • 3668 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Người phát hiện ra thuyết vạn vật hấp dẫn là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Phát minh nào không phải là thành tựu khoa học – kĩ thuật ở cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước là phát minh của kĩ sư

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

ngocvy
20:26 - 15/11/2020

Câu 2: Đáp án C

ngocvy
20:28 - 15/11/2020

Câu 3:Đáp án C

Le Thi Bich Ly
12:00 - 31/10/2021

He He

Ảnh đính kèm

Nguyễn Minh Tuấn
20:26 - 24/12/2022

câu 2 phải khoanh A là đác uyn mới đúng chứ ?