Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX có đáp án (Phần 2)

  • 2117 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Năm 1807, nước Mĩ đã đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực kĩ thuật?  

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Năm 1807, một kĩ sư người Mĩ là Phơn-tơn đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên.

 


Câu 2:

Nhà khoa học nào sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và dấu chấm vào giữa thế kỉ XIX? 

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Giữa thế kỉ XIX, một người Mĩ là Moóc – xơ sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và chấm.

 


Câu 3:

Nhà bác học Puôc-kin-giơ (Séc) là đã khám phá ra bí mật gì của sinh vật 

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Năm 1837, nhà bác học Puôc-kin-giơ (Séc) khám phá bí mật sự sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật. Ông là người đầu tiên chứng minh rằng, đời sống của mô sinh vật là sự phát triển của tế bào và sự phân bào.


Câu 4:

Nhà khoa học nào đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Đầu thế kỉ XVIII, nhà bác học Niu-tơn (Anh) đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn, nhờ đó một loạt vấn đề khoa học đã được làm sáng tỏ, sâu sắc hơn.

 


Câu 5:

Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?

Xem đáp án

 

Đáp án cần chọn là: A

Sở dĩ nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước, vì sắt, máy móc và động cơ hơi nước được sử dụng phổ biến ở trong tất cả các ngành sản xuất như công nghiệp, nông nghiệp, quân sự…Cụ thể:

Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh, sau đó là Pháp, Đức, Mĩ, … tạo nên một cuộc cách mạng trong sản xuất, chuyển từ lao động thủ công sang lao động bằng máy móc, đưa nền kinh tế các nước phát triển nhanh chóng.

Máy hơi nước được phát minh đã thúc đẩy sự phát triển ngành giao thông vận tải đường thủy và đường sắt ra đời.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận