Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 9 (có đáp án): Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX (phần 2)

  • 2208 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

“Xi-pay” là tên gọi dùng để chỉ

Xem đáp án

Đáp án đúng: C


Câu 2:

Cuộc đấu tranh nào của nhân dân Ấn Độ chống Anh diễn ra từ năm 1857-1859?

Xem đáp án

Nhiều cuộc khởi nghĩa chống Anh của nhân dân Ấn Độ liên tiếp nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Xi- pay (1857-1859)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đầu thế kỉ XVIII, tình hình Ấn Độ và các quốc gia phương Đông khác có điểm gì tương đồng?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A


Câu 4:

Đảng Quốc dân Đại hội là chính đảng của lực lượng xã hội nào?

Xem đáp án

Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ, được thành lập vào năm 1885

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận