Trắc nghiệm Ôn tập chuyên đề thủy quyển có đáp án

  • 1184 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên nhân chủ yếu hình thành hiện tượng tự nhiên nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Thủy triều được hình thành chủ yếu là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không phải của sóng thần?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Các hoạt động động đất, núi lửa lớn dưới đáy biển tạo nên một dạng sóng dài đặc biệt, lan truyền theo phương ngang với tốc độ lớn, vào đến bờ có thể cao trên 20m, gọi là sóng thần, một dạng thảm hoạ thiên nhiên tàn khốc.


Câu 3:

Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

- Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao.

- Dòng biển lạnh xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp.

- Ở vùng gió mùa hoạt động thường xuyên, xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo mùa.


Câu 4:

Độ muối trung bình của đại dương là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Nước biển có nhiều chất hoà tan, nhiều nhất là các muối khoáng. Độ muối trung bình của nước biển là 35%o và thay đổi theo không gian.


Câu 5:

Sông nằm trong khu vực ôn đới lạnh thường nhiều nước nhất vào các mùa

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Sông nằm trong khu vực ôn đới lạnh thường nhiều nước nhất vào các mùa xuân và hạ do sông ở khu vực này phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước từ băng tuyết tan, mùa xuân là thời kì băng tuyết tan mạnh ở khu vực ôn đới lạnh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận