TN quyền dân chủ ( phần 1)

  • 12424 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện nên nhân viên S thuộc tổ bầu cử lưu động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Trường hợp này, nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 

Xem đáp án

Đáp án D

Lời giải: Trường hợp này, nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp khi tự ý bỏ phiếu bầu của ông A theo ý của cá nhân.


Câu 4:

Chị H đã gỉúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: trong trường hợp này, anh T và chị H đã vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp khi anh T không đi bỏ phiếu mà nhờ chị H bỏ phiếu hộ mình.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 tháng trước

Loc Tran

Bình luận


Bình luận

Thư Phan
21:45 - 08/06/2020

câu 18 của phần 1 quyền dân chủ phải sửa lại là những ai vi phạm mới đúng :)) chứ ai không vi phạm thì không có, cả 5 người đều vi phạm

Thư Phan
21:45 - 08/06/2020

câu 18 của phần 1 quyền dân chủ phải sửa lại là những ai vi phạm mới đúng :)) chứ ai không vi phạm thì không có, cả 5 người đều vi phạm

Lê Hana
09:39 - 03/04/2022

2D mới đúng

Lê Hana
10:34 - 03/04/2022

câu 21, thì chị B và anh I đều làm sai mà, đề đáng lẽ nên hỏi ai không thực hiện đúng

Lê Hana
10:36 - 03/04/2022

câu 22 bài P có sai đâu?