Trắc nghiệm Rừng nhiệt đới có đáp án

  • 109 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Rừng nhiệt đới phân bố chủ yếu trong phạm vi:

Xem đáp án

Rừng nhiệt đới phân bố từ vùng Xích đạo đến hết vành đai nhiệt đới ở cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Tuy nhiên khu vực hai bên xích đạo có lượng mưa lớn và ổn định quanh năm nên là nơi phân bố chính của rừng nhiệt đới.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Nơi phân bố của rừng nhiệt đới thường có khí hậu:

Xem đáp án

Rừng nhiệt đới phân bố ở nơi có khí hậu nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình trên 21oC, lượng mưa lớn trên 1700mm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đặc điểm thực vật của rừng nhiệt đới không phải là:

Xem đáp án

- Rừng nhiệt đới có thực vật gồm nhiều tầng, trong rừng có nhiều loài cây thân gỗ, dây leo chằng chịt; phong lan, tầm gửi, địa y bám trên thân cây...

- Do nhiệt độ và độ ẩm cao, nên thực vật xanh tốt quanh năm.

- Cằn cỗi, ít lá không phải đặc điểm của thực vật rừng nhiệt đới.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Rừng nhiệt đới được chia thành hai kiểu chính là:

Xem đáp án

Rừng nhiệt đới được chia thành hai kiểu chính là:

- Rừng mưa nhiệt đới

- Rừng nhiệt đới gió mùa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Rừng nhiệt đới không phân bố ở:

Xem đáp án

- Rừng nhiệt đới phân bố chủ yếu ở những nơi có khí hậu xích đạo (nóng, ẩm) hoặc nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa (có 2 mùa mưa – khô) như: Lưu vực sông Công-gô, sông Amazon, khu vực Đông Nam Á,...

- Không phân bố ở nơi có khí hậu khô hạn như hoang mạc Xahara.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận