Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 14 (có đáp án): Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa

  • 5309 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không phải của enzim?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Enzim có bản chất là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Nói về enzim, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Cơ chất là

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Vũ Thủy Tiên

V

5 tháng trước

Việt Thanh

Bình luận


Bình luận

Nhật Tân
21:50 - 03/12/2021

tôi muốn đánh giá 5 sao quá nhưng ko bt chỗ vote ở đâu