Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 16 (có đáp án): Hô hấp tế bào

  • 11506 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tôn Nữ Thanh Son

3 tháng trước

Đậu Duyên

Bình luận


Bình luận

Nhật Hạ
17:23 - 07/03/2022

sai đáp án , sản phẩm là CO2, h2o , năng lượng (ATP+nhiệt)

Hoàng Quỳnh Châu
09:32 - 11/03/2022

sản phẩm là CO2, H2O, năng lượng (ATP + nhiệt)

Hoàng Quỳnh Châu
09:32 - 11/03/2022

sản phẩm là CO2, H2O, năng lượng (ATP + nhiệt)

Hoàng Quỳnh Châu
09:32 - 11/03/2022

sản phẩm là CO2, H2O, năng lượng (ATP + nhiệt)

Hà Quỳnh Hương
00:20 - 19/03/2022

wed làm câu này sai rồi ạ

Hà Quỳnh Hương
00:22 - 19/03/2022

chỗ câu số 2 ấy ạ

Lê Xuân ĐứcAnh
16:11 - 30/03/2022

câu 2:
không có đáp án nào đúng