Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 17 (có đáp án): Quang hợp

  • 10662 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dung năng lượng ánh sáng Mặt Trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước.

Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây? (ảnh 1)


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cơ chế của quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Vũ Thu Thủy

N

3 tháng trước

Nguyễn Trọng Nhân

Bình luận


Bình luận

Ngọc
21:16 - 22/02/2022

đáp án là C

Trương Thị Thùy trang
15:12 - 22/03/2022

Câu 3 C

Dịch Phong
05:25 - 24/03/2022

Năng lượng ánh sáng đâu phải là nguyên liệu