Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 19 (có đáp án): Giảm phân

  • 14938 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Giảm phân chỉ xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

- Giảm phân là hình thức phân bào chỉ xảy ra đối với tế bào sinh dục chín. Tế bào sinh dục chín giảm phân tạo ra các giao tử.

- Tế bào sinh dưỡng và hợp tử chỉ diễn ra quá trình nguyên phân.


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Trong giảm phân, các NST xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Trong giảm phân, ở kì sau I và kì sau II có điểm giống nhau là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Sự tiếp hợp và trao đổi chéo NST diễn ra ở chu kì nào trong giảm phân?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Phan Anh Việt

1 năm trước

Nguyễn Hải

L

3 tháng trước

Lớp 10A1_07_ Trương Thị Hồng Hạnh

T

1 tháng trước

Trần Thủy

T

1 tháng trước

Trương Thị Thùy trang

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
21:34 - 19/06/2020

có nhiều câu đáp án bị lỗi quá

Khanh An
10:19 - 23/06/2020

đúng rồi nhiều câu lỗi quá bạn nhỉ

Vinh Đẹp Rai
10:06 - 28/02/2021

Câu 6