Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 25 (có đáp án): Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

  • 8083 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Nói đến sự sinh trưởng của vi sinh vật là nói đến sự sinh trưởng của

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được đánh giá thông qua

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Thời gian thế hệ là khoảng thời gian được tính từ

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Môi trường nuôi cấy không liên tục là

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê hoài nhi

1 năm trước

Nguyễn Ngọc Hân

Bình luận


Bình luận

Trần Tấn Duy
22:13 - 06/03/2022

khó hơn được ko????